• kompleksowa obsługa prawna małych przedsiębiorstw,
  • sprawy cywilne,
  • sprawy administracyjne,
  • windykacja wierzytelności,
  • restrukturyzacja zadłużenia,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym